கணபதிப்பிள்ளை பாலசிங்கம்

வசாவிளானைப் பிறப்பிடமாகவும், பன்னாலையை வசிப்பிடமாகவும், கொக்குவிலைத் தற்காலிக வதிவிடமாகவும் கொண்ட கணபதிப்பிள்ளை…