அருளானந்தம் நவரட்ணராஜா

கோண்டாவில் மேற்கு, கலட்டி வீதியைப் பிறப்பிடமாகவும், கனடா வை தற்காலிக வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட அருளானந்தம் நவரட்ணராஜா…

கதிரிப்பிள்ளை தங்கராசா

காளிகோவிலடி, மல்லாக தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட கதிரிப்பிள்ளை தங்கராசா (தங்கன்) நேற்று (23.06.2018) சனிக்கிழமை…

K.S. கணபதிப்பிள்ளை

இடைப்பிட்டி, காரைநகரைப் பிறப்பிடமாகவும் 114/3, பிறவுண் வீதியை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட சுப்பிரமணியம் கணபதிப்பிள்ளை…

இராசையா தங்கராசா (பத்தர்)

யாழ். வண்ணார்பண்ணை, நாச்சிமார் கோவிலடியைப் பிறப்பிடமாகவும் சங்கானையை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட இராசையா தங்கராசா பத்தர்…

வாமதேவன் புஸ்பவதி

அளவெட்டி தெற்கு, அளவெட்டியைப் பிறப்பிடமாகவும் கனடாவை தற்கால வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட வாமதேவன் புஸ்பவதி 19.06.2018…

விக்கினஜெயம் கேதாஜினி

அராலி வடக்கு (தேவாலய ஒழுங்கை), வட்டுக்கோட்டையைப் பிறப்பிடமாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட விக்கினஜெயம் கேதாஜினி நேற்று…

இராசையா தங்கராசா (பத்தர்)

யாழ். வண்ணார்பண்ணை, நாச்சிமார் கோவிலடியைப் பிறப்பிடமாகவும் சங்கானையை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட இராசையா தங்கராசா பத்தர்…