அமரர் யோசேப் இம்மானுவேல்

தோற்றம்:
16.02.1938
மறைவு:
05.05.2018
ஆண்டு:
31ஆம் நாள்