அமரர் நடராசா தெய்வேந்திரன்

(தெய்வேந்திரம் ஹாட்வெயார்)

தோற்றம்:
23.06.1939
மறைவு:
02.05.2018
ஆண்டு:
அந்தியேட்டி வீட்டுக்கிருத்திய அழைப்பு