அமரர் சீவரத்தினம் சீவறஞ்சன்

(றெஜி ரெஸ்ரோரன்ஸ் - உரிமையாளர்)

தோற்றம்:
12.06.1973
மறைவு:
17.05.2011
ஆண்டு:
7ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி