அமரர் கோபாலபிள்ளை நாகபூசணி (பூசணி)

தோற்றம்:
20.03.1939
மறைவு:
25.05.2017
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு