வன்னித்தம்பி சோமசுந்தரம்

பிறப்பிடம்:
காங்கேசன்துறை
வசிப்பிடம்:
இணுவில்,நீர்வேலி
காலமான திகதி:
11.04.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
16.04.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்