திருமதி நாகேஸ்வரி நவரத்தினராஜா

யாழ்.வேம்படி மகளிர் கல்லூரி முன்னை நாள் ஆசிரியை - பகுதித்தலைவர்

பிறப்பிடம்:
யாழ்ப்பாணம்
வசிப்பிடம்:
ஊரெழு மேற்கு
காலமான திகதி:
12.04.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
17.04.2018
தகவல்: நா.நவரத்தினராஜா
முகவரி: ஊரெழு பிள்ளையார் கோயில் அருகில்
தொடர்பு: 0778106673