திருமதி நாகம்மா செல்லையா

பிறப்பிடம்:
மறுவம்புலோ
வசிப்பிடம்:
ஆத்திசூடி வீதி, யாழ்ப்பாணம்
காலமான திகதி:
09.04.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
12.04.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்.
முகவரி: 56/13, ஆத்திசூடி வீதி, யாழ்ப்பாணம்.