அமரர்.Dr. அருள் கணேசலிங்கம்

முன்னாள் சட்டபீட விரிவுரையாளர், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம், Solicitor, London

தோற்றம்:
31.08.1964
மறைவு:
21.03.2017
ஆண்டு:
முதலாம் ஆண்டு