அமரர் மனோன்மணி அம்பலவாணர்

தோற்றம்:
22.10.1938
மறைவு:
28.02.2011
ஆண்டு:
07ஆம் ஆண்டு