கனகசபை பரமநாதன்

பிறப்பிடம்:
அரியாலை புங்கன் குளம்.
வசிப்பிடம்:
சுண்டுக்குழி
காலமான திகதி:
09.03.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
11.03.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்
தொடர்பு: 0764570220