அமரர் இளையதம்பி வல்லிபுரம்

இளைப்பாறிய அதிபர், சமாதான நீதிவான், உதயன் செய்தியாளர், ஸ்தாபகர் - யா/ இமையாணன் அ.த.க.பாடசாலை

தோற்றம்:
01.06.1933
மறைவு:
11.03.2008
ஆண்டு:
தசாப்த நினைவலைகள்