அமரர் வயிரமுத்து குலசிங்கம்

தோற்றம்:
16.03.1939
மறைவு:
11.03.2009
ஆண்டு:
9ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி