திருமதி சிவகுமாரி தெய்வேந்திரன்

பிறப்பிடம்:
தெல்லிப்பழை
வசிப்பிடம்:
கிளானை, கொல்லங்கலட்டி
காலமான திகதி:
02.03.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
04.03.2018
தகவல்: ந.தெய்வேந்திரன் குடும்பம், நா.சந்திரசேகரன் குடும்பம்.
முகவரி: கிளானை, கொல்லங்கலட்டி, தெல்லிப்பழை.
தொடர்பு: 0775443045