நகுலேஸ்வரி பத்மலிங்கம்

பிறப்பிடம்:
திருநெல்வேலி கிழக்கு
வசிப்பிடம்:
திருநெல்வேலி கிழக்கு
காலமான திகதி:
07.02.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
11.02.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்
முகவரி: செங்குந்தா வீதி, திருநெல்வேலி.
தொடர்பு: 0770461396