அமரர் நாகலிங்கம் தவமணிநாயகம்

தோற்றம்:
25.06.1928
மறைவு:
15.01.2017
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு