வேலுப்பிள்ளை சிவசுப்பிரமணியம்

தோற்றம்:
17.02.1920
மறைவு:
01.01.2011
ஆண்டு:
7ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி