செல்லையா சரவணமுத்து (JP)

(ஓய்வூதிய பொலிஸ் சாஜன் உத்தியோகத்தரும் முன்னை நாள் கொடிகாமம் வல்லி கந்தசாமி கோவில் தர்மகர்த்தா சபை தலைவரும் முன்னை நாள் தென்மராட்சி கிழக்கு Lions Club தலைவரும்)

தோற்றம்:
20.03.1934
மறைவு:
12.12.2017
ஆண்டு:
31ஆம் நாள்