துரைச்சாமி வைத்தீஸ்வரன்

(ஈஸ்வரன் அயன் வேக்ஸ் உரிமையாளர், மானிப்பாய்;)

தோற்றம்:
-
மறைவு:
-
ஆண்டு:
-