அமரர் சின்னப்பு கனகரத்தினம் (ஐயாத்துரை)

தோற்றம்:
18.11.1929
மறைவு:
21.11.2011
ஆண்டு:
5ஆம் ஆண்டு