கிருஷ்ணன் சந்திரசேகரம்

ஓய்வுநிலை உத்தியோகத்தர், யாழ். பல்கலைக் கழகம்

பிறப்பிடம்:
சுன்னாகம்
வசிப்பிடம்:
கோப்பாய் தெற்கு
காலமான திகதி:
18.11.2017
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
19.11.2017
தகவல்: குடும்பத்தினர்.
முகவரி: கோப்பாய்.
தொடர்பு: 0774714620